POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals facilitades per l’usuari són incorporades a fitxers responsabilitat URBAN CLIMBING BARCELONA S.L. L’usuari, al facilitar les seves dades i acceptar el tractament de les mateixes per part de URBAN CLIMBING BARCELONA, accepta de forma expressa que dites dades siguin tractades d’acord amb la present política de privacitat. El consentiment de l’usuari és la base jurídica del tractament de les seves dades personals.

Les dades i informació del contacte del responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari són les següents:

Identitat del responsable

URBAN CLIMBING BARCELONA, S.L.

Adreça

Carrer Barcelona 1E, 08850 de Gavà

Telèfon

934312340

Correu electrònic

info@kimeraclimbingbcn.com

 

La finalitat del tractament de les dades personals facilitades és proporcionar a l’usuari l’accés als continguts en línia del web així com als serveis i productes de URBAN CLIMBING BARCELONA i atendre les seves sol·licituds. El tractament de les dades personals és l’estrictament necessari per a les finalitats següents i es durà a terme únicament per a les finalitats per a les quals es sol·liciten i s’autoritzen per l’usuari:

– Compra d’entrades: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari durant el procés de compra d’entrades és únicament la gestió del servei de compra d’entrades sol·licitat.

– Subscripció a la newsletter: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari és la gestió i enviament de comunicacions comercials sobre productes, activitats, promocions i serveis de URBAN CLIMBING BARCELONA.

L’usuari és responsable de la veracitat i actualització de les dades facilitades, havent de ser aquestes dades pròpies, reals i exactes. Les dades facilitades s’entendran facilitades pel seu titular. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la facilitació de les dades quan aquestes siguin falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o relatives a una altra persona.

Les dades personals no seran cedides ni transmeses a tercers, ni a cap tercer país o organització internacional.

Les dades seran conservades mentre es mantingui la vigència del consentiment del titular de les mateixes i durant tot el temps que duri la relació comercial entre l’usuari i URBAN CLIMBING BARCELONA més un període addicional de quatre anys. Després d’aquest temps, les dades seran suprimides

El titular de les dades personals té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la portabilitat de les dades, oposar-se al tractament o sol·licitar-ne la limitació, i retirar el consentiment prestat, sense que l’exercici d’aquests drets afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, l’usuari pot dirigir la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@kimeraclimbingbcn.com o per escrit al domicili situat al Carrer de Barcelona 1E, 08850 de Gavà. El titular de les dades personals també pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, com autoritat de control de protecció de dades.

Share This